Strandverket Konsthall har en permanent samling skulpturer. Innanför murarna, på borggården visas verk av Sean Henry, Pål Svensson och Eva Hild. Utanför murarna finns en skulptur av Enrique Martínez Celaya.

Tankar om skulptur

Strandverket Konsthall har som målsättning att bidra till att göra Marstrand till en unik plats för offentlig konst; för att ge det gemensamma rummet estetiska värden, för att skapa trivsel och välbefinnande såväl hos öns fasta invånare som hos dess tillfälliga besökare. 

Konstnärlig utsmyckning i form av skulpturer ger karaktär och egenart åt byggnader, gator och torg samtidigt som de betonar Marstrands underbara natur. Skulpturerna blir med tiden synliga historiska minnesmärken. Den konst som skapas idag kommer i framtiden – likt årsringarna på ett träd – spegla det samhälle som vi varit med om att förverkliga. Därför är det viktigt att samtidskonsten prioriteras vid inköp av utsmyckningar till det gemensamma rummet.

 

Konsten kan ge uttryck för och skapa identifikation genom att knyta an till lokala traditioner och särarter. Konstverk kan bli orienteringspunkter i stadsrummet och mötesplatser för unga och gamla. Konsten kan dessutom bidra till att skapa solidaritet och trivsel och förstärka en vilja att tillsammans vårda det offentliga rummet. 

Men konsten i det offentliga rummet behöver inte heller motiveras i andra termer än att vara just konst. Ett meningsfullt konstverk väcker frågor och känslor hos betraktaren, snarare än att ge svar på det redan kända eller förutsägbara. Den konstnärliga utsmyckningen bör vara åtkomlig för så många som möjligt, med konstverk placerade på platser med stor genomströmning. Det är här – i det gemensamma rummet – som flest invånare faktiskt kan möta konsten.

Hasse Persson
Konstnärlig ledare 2012-2016

Nyfiken på våra skulpturer?
Här finns mer information kring varje skulptur och dess konstnär

The Tower of Snow, av Enrique Martínez Celaya

Enrique Martínez Celaya är en kubansk-amerikansk konstnär som utöver skulptur även ägnar sig åt måleri, poesi och prosa. Hans verk handlar ofta om tid, individualitet och minne. Exil, både i konkret och existentiell mening, ligger som ett raster för hans skapande. Som barn flydde Martinez Celaya från Castros Kuba till Miami och verket Tower of Snow är kopplat till hans egna upplevelser av exil. Verket är också kopplat till Operation Peter Pan där mer än 14000 barn under åren 1960-62 skickades av sina föräldrar till USA. I verket The Tower of Snow stapplar en pojke fram på kryckor, bärandes på ett hus på ryggen i ett bälte runt halsen som nästan kväver honom. Martinez Celaya menar att vi alltid bär vår barndom med oss genom livet och därför bär pojken sitt hus på ryggen vart han än går. Det tynger honom, men han har kryckor att stödja sig på, vilket inger skulpturen en viss hoppfullhet. Enligt konstnären själv är det viktigaste med skulpturen, förutom exilen, tankar kring barndomens förmåga att, med en slags själslig öppenhet, se det vackra i världen. The Tower of Snow har, innan den kom till Strandverket, visats på Vinterpalatset i St. Petersburg.

Enrique Martínez Celaya, Kuba, f 1964
Utbildad vid University of California

 

Woman (Being Looked At), av Sean Henry

Sean Henry avbildar anonyma människor; oglamorösa, kontrollerade, tankfulla och seriösa. Deras utryck kan vara svåra att tolka men de har alltid en stark psykologisk närvaro. De överdimensionerade gestalterna kräver plats i det offentliga rummet, som historiskt har varit reserverade för kungar och hjältar. Henry började sin karriär som keramiker och genom att blanda keramiskt hantverk med traditionell skulptur har han åstadkommit ett nytt, innovativt grepp vad gäller framställandet av människokroppen. Skulpturen Woman (Being Looked At) har Henry målat själv med billack. I vanliga fall är det svårt att färgsätta utomhusskulptur, men billack är tillräckligt tåligt och Henry fick spendera mycket tid på att hitta rätt färger och blandade olika billacksmärken för att lyckas. Skulpturen är en avbild av en brittisk fotomodell. Henry anser att det inte går att avbilda människor i naturlig storlek, för då blir det groteskt. Han tycker att de antingen måste vara större eller mindre.

Sean Henry, England, f 1965
Utbildad vid Farnham Art School, Bristol Polytechnic, University of California

 

 

Sprungen ur, Ellips & Glipa, av Pål Svensson

Pål Svensson är en av våra främsta skulptörer, känd för sina arbeten i sten, stål och glas. Svensson har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med offentlig konst och har gjort ett fyrtiotal offentliga utsmyckningar. Pål Svenssons skulpturer Sprungen ur, Ellips och Glipa ingår i skulptursamlingen här på Strandverket och kan ses ute på borggården.

Såhär skriver Eva Ström om Sprungen ur:
“Speglande som glas. Lätt och tungt. Förrädiskt som om det bestod av tunt glas, genomskinligt. Som om något ska kläckas därinne. Ett omvänt solägg. En svart sol...Också Sprungen ur [liksom Constantin Brâncusis Ägget i marmor] är ett medidativt objekt som tala lika mycket till synen som till det taktila, ett meditativt objekt för tanken att förlora sig i, för sinnet att reflektera över.”

Pål Svensson, Sverige, f 1950
Utbildad på Konsthögsskolan Valand, Göteborg

 

Eva Hild skulptur Irruption strandverket

Irruption, av Eva Hild

Eva Hild gör framför allt skulpturer i vit eller svart stengodslera. Hennes skulpturer är organiska, non-figurativa former och rör sig mellan inre och yttre rum. Medan de modernistiska skulptörerna ägnade sig åt massa och volym arbetar Hild med strukturer där tomrummet ges större vikt än massan. Eva Hilds bronsskulptur Irruption ingår i Strandverkets permanenta samling. Irruption betyder inbrytning, intrång, att spränga in/igenom. Skulpturen gestaltar en sammanhållen kropp i upplösning där något tar sig in, bryter igenom och tränger sig ut. Hålrum spelar mot massa, med rörelse och drag i olika riktningar. Sommaren 2016 är Eva Hild aktuell med utställningen Entity på Strandverket Konsthall.

Eva Hild, Sverige, f 1966
Utbildad på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.