Anette Svahn

Projektledare
anette.svahn@kungalv.se
tel 0709 - 957695

Pål Svensson

Konstnärlig Ledare/Artistic Director
Sedan januari 2017 är Pål Svensson konstnärlig ledare på Strandverket. Pål Svensson är en av Sveriges främsta skulptörer och har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med offentlig konst. Det stora intresset för skulptur i sten och vatten avspeglar sig i Pål Svenssons konstnärskap, som nu senast med verket ”Utblick/Insikt" vid inre hamnen i Malmö för vilket han också erhöll Stenpriset 2016. Pål Svensson har även arbetat i ett flertal sammanhang för att stärka konstens roll i samhället och sedan 2011 är han med och driver ”Udden Skulptur”, en internationell utställning i Hunnebostrand. Han har haft ett flertal utställningar i England, Danmark, Tyskland, Frankrike och USA, nu senast med ett verk i Chicago kallad ”Turning Triangle”.

Hasse Persson

Konstnärlig rådgivare/Senior Advisor
Hasse Persson var konstnärlig ledare på Strandverket från dess start 2012 och fram till slutet på 2016. Dessförinnan kom Hasse Persson från Borås Konstmuseum, där han under sina sex är som chef gjorde museet till en institution som väckte stor nationell uppmärksamhet. Hasse Persson har dessförinnan under sex år varit konstnärlig ledare för Hasselblad Center i Göteborg.  Han har även arbetat som rådgivare till Kulturhuset i Stockholm. Hasse Persson har tidigare haft en lång karriär som bildjournalist i USA, där han under närmare ett kvarts sekel hade New York som bas med hela världen som arbetsfält.  Han har gett ut fem böcker om USA och hans fotografier har bl.a. publicerats i tidningar som the New York Times, Time, Newsweek, och Life. Senast en bok om den legendariska nattklubben Studio 54 i New York.

Reception och värdskap

Våra kunniga och engagerade värdar välkomnar dig vid ditt besök på Strandverket. Det är också de som håller i våra dagliga 30-minuters introduktioner till utställningarna. Var inte rädd för att fråga dem ifall du undrar något, här ryms en bredd av kompetenser – skulptur, konstvetenskap, fotografi, lokalkännedom, scenkonst mm.

Eva Örtendahl-Sjöö, Charlotte Schmidt, Anna Samuelsson, Charlott Malmenholt, Mattias Hök Nordkvist och Christoffer Rutström.

info@strandverket.se
0303-108 00